S’acosta el final de curs. I és moment de donar les gràcies a tots aquells mestres que en han acompanyat durant tot aquest any escolar.
El kit està format per 8 objectes formant un petit recull de tota la feina que fan dia rere dia.